SƠN HẢI - NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP VỀ GIẢI PHÁP THI CÔNG NỀN MÓNG

Tuyển dụng

Chúng tôi là công ty TNHH Xây dựng Sơn Hải. Do nhu cầu phát triển và thực hiện các dự án, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau:

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Hạn chót
Tuyển nhân viên giao nhận vật tư Hồ Chí Minh 28-02-2015
p_54.161.225.51
54.161.225.51


Năng lực